Waterkwaliteit

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meet elke maand de waterkwaliteit bij de brug in De Hoef.

De meest recente meting is van 22 april 2022

Toen is gemeten:

  • coli: 60 (actuele zwemwaternorm 1800)
  • Intestinale enterococcen: < 30 (actuele zwemwaternorm 400)
  • Blauwalg: 4,1  (zwemwaternorm 12)

Alle bacteriologische meetresultaten zijn ook dit voorjaar vrij laag. Getoetst aan zwemwaternormen, zou de locatie als ‘goed’ uitkomen.

Maar natuurlijk is zwemmen in natuurwater altijd op eigen risico!