Waterkwaliteit

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meet elke maand de waterkwaliteit bij de brug in De Hoef.

De meest recente meting is van 12 juni 2019.

Toen is gemeten:

  • coli: 60 (actuele zwemwaternorm 1800)
  • Intestinale enterococcen: < 15 (actuele zwemwaternorm 400)
  • Blauwalg: 1,6 (zwemwaternorm 12,5)

Alle bacteriologische meetresultaten zijn ook dit voorjaar vrij laag. Getoetst aan zwemwaternormen, zou de locatie als ‘goed’ uitkomen.

Maar natuurlijk is zwemmen in natuurwater altijd op eigen risico!