Waterkwaliteit

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht meet elke maand de waterkwaliteit bij de brug in De Hoef.

De meest recente meting is van 5 juni 2018.

Toen is gemeten:

  • coli: 30 (actuele zwemwaternorm 1800)
  • Intestinale enterococcen: 20 (actuele zwemwaternorm 400)
  • Blauwalg: <0,5 (zwemwaternorm 12,5)

Alle bacteriologische meetresultaten zijn ook dit voorjaar vrij laag. Getoetst aan zwemwaternormen, zou de locatie als ‘goed’ uitkomen.

Voor blauwalg zijn de meetwaarden dit jaar allemaal <0.5, dat is laag genoeg (12,5 is norm).

Maar natuurlijk is zwemmen in natuurwater altijd op eigen risico!